REISADVIES UPDATE: Lawines in Nepal

De Calamiteitencommissie heeft op 24 oktober 2014 voor de lawines in Nepal de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit op 14 oktober 2014 voor geheel Nepal op basis van een natuurramp. Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 14 oktober 2014 als gevolg van deze calamiteit voor die delen van Nepal waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Aan de hand van de situatie zoals deze telkens door de betrokken deel-nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer, sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van Nepal die op 14 oktober 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse – als gevolg van de natuurramp – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Bron: ANVR